LambangMAKNA DAN ARTI MAHKOTA MAKUTARAMA

 

MAKUTARAMA ADALAH MAHKOTA RAJA SRI RAMAWIJAYA (RAMAYANA) SEORANG RAJA YANG TERMASYUR DAN BIJAKSANA. ” MAKUTARAMA ” MERUPAKAN SUATU KALIMAT KRAMAT, WAHYU,  WEWENGSANG, PEDOMAN HIDUP KE ARAH KESEMPURNAAN DINAMAKAN HASTHA BRATA YANG MENGANDUNG ARTI SUATU KEBAKTIAN YANG WAJAR DAN USAHA MENCAPAI GERBANG KEMULIAAN.

”HASTA” ARTINYA DELAPAN DAN ”BRATA” ARTINYA LAKU/SILA. HASTA BRATA MELAMBANGKAN KESUCIAN DAN KEMURNIAN DARI BENDA – BENDA ALAM DALAM COSMOS BESAR, MENCERMINKAN KESUCIAN SIFAT DAN WATAK SETIAP PRIBADI MANUSIA SEBAGAI COSMOS KECIL.

MAKUTARAMA ADALAH MAHKOTA MILIK SRI RAMAWIJAYA, DALAM TATA WARNA HITAM (LANGGENG). DIMANA DILUKISKAN BULATAN-BULATAN KECIL SEJUMLAH DELAPAN (HASTHA BRATA), DEMIKIAN PULA CUNDUK-CUNDUK MAHKOTA YANG BERJUMLAH DELAPAN (HASTA BRATA).

DIBELAKANGNYA TERDAPAT LUKISAN AWAN DIBAWAHNYA TERDAPAT LUKISAN API (MERAH) BUMI (HITAM) DAN LAUT ( BIRU TUA) LINGKARAN YANG TERDIRI DARI : PADI – KAPAS - BINTANG DAN PITA BAKTI. ALAS DIBAWAHNYA DITULISKAN KALIMAT SURYA SANGKALA YANG  BERBUNYI :


” BEKTI TATA GAPURANING BUANA ”

BEKTI MEMPUNYAI WATAK 2 (DUA)     

TATA MEMPUNYAI WATAK 5 (LIMA)

GAPURA MEMPUNYAI WATAK 9 (SEMBILAN)

BUANA MEMPUNYAI WATAK 1 (SATU)

   KESELURUHANNYA MENUNJUKKAN TAHUN MASEHI 1952.

BENDA - BENDA ALAM PADA MAHKOTA MAKUTARAMA TERDIRI DARI :

1.    SANG SURYA (MATAHARI) : MEMBERI PENERANGAN DAN DAYA PANAS KEPADA SELURUH DUNIA RAYA, YANG ARTINYA MEMBERI KEHIDUPAN KEPADA SEGENAP MAKHLUK.

2.     SANG CANDRA (BULAN) : MENJADI PENYULUH YANG MEBERIKAN KESAN RASA RESAP DAN TENTRAM KEPADA SEGENAP MAKHLUK.

3.     SANG KARTIKA (BINTANG) : MENGHIAS RUANG - RUANG  ANGKASA  RAYA,  MEMBUAT KEINDAHAN DAN KEASRIAN DUNIA RAYA DAN  MENJADI PETUNJUK IKLIM.

4.     SANG HIMA (AWAN) : SEBAGAI WUJUD YANG BERGERAK (HANGGEDANU) DIANGKASA, MEMBERI DAYA KEHIDUPAN KEPADA SEGENAP MAKHLUK DAN TUMBUH – TUMBUHAN.

5.     SANG MARUTA SAMIRONO (ANGIN) : MERANTAI SELURUH DUNIA RAYA, BAHKAN YANG TERSEMBUNYI  SEKALIPUN DIRANTAI OLEH SANG MARUTA.

6.   SANG SAMUDRA (LAUT) : MENGELILINGI SELURUH PERMUKAAN BUMI.

7.   SANG PRATALA (BUMI) : MEMPUNYAI  SIFAT  YANG SUCI   DAN  SENTAUSA.

8.   SANG AGNI ATAU DAHANA (API) : MENGHANCURKAN, MELUNAKKAN SETIAP BENDA YANG NAMPAK, TIDAK PANDANG PILIH, TIDAK BERAT SEBELAH, SEMUA DAPAT DIMUSNAHKAN OLEH DAYA PENGUASA API.

MAKUTARAMA MERUPAKAN PENYULUH DASAR - DASAR JIWA DAN DAPAT MENJIWAI PRIBADI BAGI INDIVIDU MAUPUN KORPS ”

DEMIKIAN MAKNA DAN ARTI MAHKOTA MAKUTARAMA LAMBANG KOREM 073/MAKUTARAMA. 


       


Flag Counter